Počet přístupů:


Přístupů dnes:
Top

Průběh projektu v roce 2010

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Rok 2010 byl v projektu Kompetence učitelů symbolem velké změny. Tato změna spočívala ve sloučení tří krajských škol ve Varnsdorfu v jednu. Zástupci Vyšší odborné školy a Střední školy, Varnsdorf, příspěvková organizace, začali intenzivně pracovat na sloučení a v rámci projektu byla podána Žádost o schválení podstatných změn projektu, která byla schválena. Změny byly do projektu implementovány, aniž by došlo k pozdržení realizace klíčových aktivit.

V září 2010 byla také podána žádost o akreditaci vzdělávacího programu, vytvořeného v rámci realizace projektu. Tento program byl bez připomínek a doplňků akreditován k 5. 11. 2010.

V průběhu druhé poloviny roku došlo k proškolení lektorů jednotlivých modulů a tito začali v říjnu školit přihlášené účastníky do kurzů, které jsou zaměřeny na Efektivní výuku žáků s problémovým chováním, Automechaniku, Elektrotechniku, Mechatroniku, Dřevozpracování a CAD/CAM systémy.

Souhrnně lze říct, že rok 2010 byl pro projekt Kompetence učitelů rušný, ale úspěšně probíhal dle stanoveného harmonogramu ve spolupráci s partnerem projektu, firmou Seductus, s.r.o., Most a zástupci Krajského úřadu v Ústí nad Labem.