Počet přístupů:


Přístupů dnes:
Top

Aktuality


Informace k projektu naleznete již na nových stránkách školy

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Další informace o projektu naleznete zde

Informace o akreditovaném vzdělávacím programu Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech naleznete zde

Dne 4. 3. 2016 vložil RM


Prázdninové ohlédnutí za projektem

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Je čas prázdnin a také více času na ohlédnutí a zhodnocení dosavadního průběhu realizace projektu. Jelikož se blíží poslední kurzy pro zástupce cílové skupiny a následně proběhne i závěrečná konference projektu, je nutné zrekapitulovat a posoudit, jak tento projekt byl realizován a zda byl plněn dle harmonogramu a plánů realizačního týmu.

Dne 13. 2. 2012 vložil Radek MlynářČlánek pokračuje...


Vzdělávání účastníků

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


fotografie z jednotlivých kurzů naleznete v hlavním menu webu : Publicita

Vzdělávání účastníků 1. kurzu

Úvodem kurzu byli účastníci seznámeni s průběhem vzdělávání, náplní jednotlivých kurzů, možností proplácení cestovních náhrad a další. Tyto informace předala D. Dvořáková, manažer projektu.

Následně dostal slovo Ing. Bc. Jiří Mihola, Csc., který započal vzdělávání v modulu Efektivní výuka žáků s problémovým chováním tématy Analýza stavu, reformy, silné a slabé stránky školství ČR a možnosti podpory pedagogů a škol v Ústeckém kraji.

Dále proběhlo školení v modulu Automechanika, kdy p. Petr Novák představil jednotlivé novinky v tomto oboru a zodpověděl několik otázek. Poté proběhla diskuse, která přinesla zájem účastníků v tomto vzdělávání pokračovat.


Dne 20. 12. 2011 vložil Radek MlynářČlánek pokračuje...


Monitorovací zprávy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍMonitorovací zpráva č. 01/2009

Za první monitorovací období (září 09 – listopad 09) byla zpracována a předložena příslušné pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje monitorovací zpráva č. 01/2009 a k datu 24. 3. 2010 schválena a proplacena.

Monitorovací zpráva č. 02/2010

Za druhé monitorovací období (prosinec 09 – únor 10) byla zpracována a předložena příslušné pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje monitorovací zpráva č. 02/2010 a k datu 8. 7. 2010 schválena a proplacena.

Monitorovací zpráva č. 03/2010

Za třetí monitorovací období (březen 10 – květen 10) byla zpracována a předložena příslušným pracovníkům Krajského úřadu Ústeckého kraje monitorovací zpráva č. 03/2010 a k datu 8. 10. 2010 schválena a proplacena.

Monitorovací zpráva č. 04/2010

Za čtvrté monitorovací období (červen 10 – srpen 10) byla zpracována a předložena příslušným pracovníkům Krajského úřadu Ústeckého kraje monitorovací zpráva č. 04/2010 a k datu 23. 11. 2010 schválena a následně proplacena.

Monitorovací zpráva č. 05/2010

Za páté monitorovací období (září 10 – listopad 10) byla zpracována a předložena příslušným pracovníkům Krajského úřadu Ústeckého kraje monitorovací zpráva č. 05/2011 a k datu 7. 4. 2011 schválena a následně proplacena.

Monitorovací zpráva č. 06/2011

Za šesté monitorovací období (prosinec 10 – únor 11) byla zpracována a předložena příslušným pracovníkům Krajského úřadu Ústeckého kraje monitorovací zpráva č. 06/2011 a k datu 18. 7. 2011 schválena a následně proplacena.

Monitorovací zpráva č. 07/2011

Za sedmé monitorovací období (březen 11 – květen 11) byla zpracována a předložena příslušným pracovníkům Krajského úřadu Ústeckého kraje monitorovací zpráva č. 07/2011 a k datu 1. 9. 2011 schválena a následně proplacena.

Monitorovací zpráva č. 08/2011

Za osmé monitorovací období (červen 11 – srpen 11) byla zpracována a předložena příslušným pracovníkům Krajského úřadu Ústeckého kraje monitorovací zpráva č. 08/2011 k datu 30. 9. 2011.


Dne 20. 12. 2011 vložil Radek Mlynář


Zahraniční stáž

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


V rámci realizace projektu „Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech“ a možností získání nových informací a zkušeností z dobré praxe v dalších zemích EU navštívila skupina složená ze zástupců cílové skupiny, realizačního týmu a partnera projektu vzdělávací instituci ve Velké Británii.

Dne 7. 6. 2011 vložil Radek MlynářČlánek pokračuje...


Průběh realizace a změny projektu Kompetence učitelů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍKe konci roku 2010 došlo ke sloučení škol a zástupcem statutárního orgánu byl jmenován Ing. Petr Kotulič. V září 2010 krajský úřad rozhodl o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pozice ředitele školy. První kolo výběrového řízení proběhlo v prosinci a druhé v lednu. V únoru byl jmenován do pozice ředitele Vyšší odborné školy a Střední školy, Varnsdorf Ing. František Hricz s platností od 1. 3. 2011.

Dne 27. 2. 2011 vložil Radek MlynářČlánek pokračuje...


Průběh projektu v roce 2010

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Rok 2010 byl v projektu Kompetence učitelů symbolem velké změny. Tato změna spočívala ve sloučení tří krajských škol ve Varnsdorfu v jednu. Zástupci Vyšší odborné školy a Střední školy, Varnsdorf, příspěvková organizace, začali intenzivně pracovat na sloučení a v rámci projektu byla podána Žádost o schválení podstatných změn projektu, která byla schválena. Změny byly do projektu implementovány, aniž by došlo k pozdržení realizace klíčových aktivit.

Dne 30. 12. 2010 vložil Radek MlynářČlánek pokračuje...


Průběh realizace projektu Kompetence učitelů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍOd zahájení realizace projektu „Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech“ uběhlo 11 měsíců. Za tuto dobu byly realizovány úvodní klíčové aktivity projektu - výběrová řízení na zpracování (1) Studie zaměřené na interakci žáků a pedagogů, (2) Studie novinek v oboru, (3) Metodiky ze studie interakce a (4) Metodiky ze studie novinek. Z těchto metodik je v současnosti zpracován vzdělávací program. V září t.r. bude odevzdána žádost o akreditaci vzdělávacího programu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V průběhu realizace projektu došlo také k podstatným i méně podstatným změnám - rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 16.12.2009 dochází od 1.9.2010 ke sloučení tří krajských škol ve Varnsdorfu. Na základě tohoto rozhodnutí bude nástupnickou organizací a také realizátorem projektu nově vzniklý subjekt - Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, jejímž statutárním zástupcem je Ing. Petr Kotulič. V rámci projektu je pověřen konat jakékoliv právní a jiné činnosti Ing. František Hricz, zástupce ředitele této školy.
Ke změně došlo i ve složení realizačního týmu projektu. Ing. Michaela Grimmová ukončila svou spolupráci s realizátorem projektu jako expert a na její místo nastoupil Ing. Karel Giampaoli.
Veškeré změny v průběhu projektu proběhly plynule, aniž by narušily realizaci projektu.
V současné době jsou plánovány termíny školení lektorů, kteří od měsíce října začnou školit zástupce cílové skupiny – učitelé odborných předmětů a odborného výcviku v jednotlivých modulech.


Ve Varnsdorfu dne 31.8.2010

Dne 31. 8. 2010 vložil Radek Mlynář


Úvodní konference projektu

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Název projektu: Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.07/03.0021

Tisková zpráva – Úvodní konference projektu Kompetence učitelů
Most, 29.1.2010

V den pololetních prázdnin, v pátek 29. ledna se konala v hotelu Benedikt v Mostě úvodní konference projektu Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech realizovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Konference, stejně tak jako celý projekt, byla zaměřena na učitele odborných předmětů, odborného výcviku a vedoucí pracovníky středních odborných škol v Ústeckém kraji.

Realizátorem projektu je Střední průmyslová škola technická ve Varnsdorfu, partnerem realizátora mostecká vzdělávací společnost Seductus, s.r.o. Hlavním úkolem projektu je vytvoření uceleného vzdělávacího programu a následného proškolení stanoveného počtu učitelů odborných předmětů a odborného výcviku. Vzdělávací program se skládá ze šesti vzdělávacích modulů a bude akreditován MŠMT ČR. Učitelé budou školeni ze dvou modulů, povinným Efektivní výuka žáků s problémovým chováním a volitelným z modulů Automechanika (paralelní diagnostika osobních automobilů), Elektrotechnika (programování jednočipových procesorů), Dřevozpracování (softwarová podpora navrhování nábytku), CAD/CAM systémy (2-D a 3-D výrobní dokumentace, programování CNC strojů, kontrola a měření součástí) a Mechatronika (pneumatické a hydraulické systémy).

Cílem konference bylo představení projektu, jeho klíčových aktivit a jednotlivých vzdělávacích modulů cílové skupině, tj. učitelům odborných předmětů a odborného výcviku, a jejich motivace k zapojení do projektu. Jako host vystoupil Ing. Bc. Jiří Mihola, Csc., který představil připravovanou Studii zaměřenou na interakci žáků a pedagogů a dále učitelé Střední průmyslové školy technické Varnsdorf, kteří jako odborní lektoři projektu seznámili přítomné ředitele a učitele středních škol s obsahovou náplní jednotlivých vzdělávacích modulů.

Projekt KOMPETENCE UČITELŮ bude probíhat do konce února 2012 a mimo samotného vzdělávacího programu vznikne i řada příruček pro účastníky vzdělávání v jednotlivých modulech.

Konference se zúčastnili i zástupci krajské správy a samosprávy - Ing. Petr Jakubec, uvolněný člen Rady ÚK pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Štěpán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK, Ing. Oldřich Bubeníček, předseda Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva ÚK a Mgr. Martina Černá z oddělení grantů EU pro vzdělávání KÚ ÚK. Všichni ve svých vystoupeních vyjádřili přesvědčení o potřebnosti realizace projektu a pozitivně hodnotili snahu realizátorů o zefektivnění práce odborných učitelů.

Konference byla zakončena věcnou diskusí zajímavých podnětů a nápadů ze strany účastníků akce a příslibem spolupráce do budoucna.
Dne 26. 5. 2010 vložil Radek Mlynář


Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.07/03.0021

V září letošního roku zahájila Střední průmyslová škola technická Varnsdorf projekt zaměřený na řešení problematiky, která tíží v malé či velké míře většinu středních škol, a to metody práce a komunikace se žáky s poruchami chování a další odborné vzdělávání učitelů technických předmětů na středních školách.

Realizační tým se skládá nejen ze zkušených pedagogických pracovníků naší školy, ale ke spolupráci byla přizvána firma Seductus s.r.o. Most, která je oficiálním projektovým partnerem a svými bohatými zkušenostmi a kontakty na cílové skupiny bude velkým přínosem při realizaci projektu.

Záměrem projektu je vytvoření akreditovaného vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky středních škol ústeckého kraje, který bude tvořen šesti vzdělávacími moduly: 1) obecné metody práce se žáky s poruchami chování a odborné vzdělávání učitelů v oblasti 2) automechanika 3) elektrotechnika 4) dřevozpracování 5) CAD a CAM technologie 6) mechatronika.

Součástí projektu bude doplnění novinek, nových trendů, technologií a výrobních prostupů v rámci jednotlivých oborových zaměření do dalšího odborného vzdělávání učitelů.

Zpracované vzdělávací moduly budou pilotně ověřeny při vzdělávání cca 50 učitelů krajských technických středních škol.

Program má za úkol napomoci pedagogickým pracovníkům středních škol při práci se žáky s poruchami chování, poskytnout návod, jak s nimi jednat, účelně komunikovat, vhodně je motivovat a usměrňovat. Toto by mělo napomoci zefektivnit jejich vzdělávání a následně napomoci jejich zapojení do pracovního života.

Projekt bude realizován do konce února 2012. Vzniklý ucelený vzdělávací program bude akreditován u příslušných orgánů státní správy a jeho působnost se bude vztahovat na území Ústeckého kraje.Dne 26. 5. 2010 vložil Radek Mlynář

Všechny aktuality