Počet přístupů:


Přístupů dnes:
Top

Prázdninové ohlédnutí za projektem

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Je čas prázdnin a také více času na ohlédnutí a zhodnocení dosavadního průběhu realizace projektu. Jelikož se blíží poslední kurzy pro zástupce cílové skupiny a následně proběhne i závěrečná konference projektu, je nutné zrekapitulovat a posoudit, jak tento projekt byl realizován a zda byl plněn dle harmonogramu a plánů realizačního týmu.

Od začátku projektu se zrealizovala akreditace vzdělávacího programu, která byla schválena bez připomínek, dále byly zpracovány studijní materiály, které jsou k dispozici zástupcům cílové skupiny a následovaly kurzy, které jsou zaměřeny na zlepšení komunikace učitele s problémovými žáky a také zlepšení informací v jednotlivých oborech zaměřených na Dřevozpracování, Automechaniku, Mechatroniku, Elektrotechniku a CAD/CAM systémy.

Další aktivitou byla návštěva zahraniční školy, kde se účastníci seznámili s praxí na škole Finham Park School v Coventry v Anglii. Bylo zajímavé se seznámit se způsobem jednání s problémovými žáky, motivacemi k učení a spolupráci. Z této zahraniční stáže si 20 účastníků přivezlo zajímavé informace.

V tuto chvíli se plánuje poslední odborný kurz Dřevozpracování a 4 exkurze pro účastníky.
Projekt probíhá řádně dle harmonogramu a je realizován bez komplikací. Bude ukončen řádně dne 29.2.2012.